Socialpædagog til Specialkrisecenter Rosenly

Leder du efter en arbejdsplads, hvor du kan gøre en forskel for kvinder og børn i krise? Vores krisecenter er målrettet voldsudsatte kvinder i æresrelaterede konflikter med og uden børn. Vi er et beskyttet krisecenter med hemmelig adresse i Storkøbenhavn, og vi har plads til 19 kvinder fordelt på tre afdelinger og tre udslusningsboliger. Personalegruppen er sammensat af socialpædagoger og socialrådgivere, og vi arbejder i tværfaglige teams om hver familie.

Del jobopslag Link kopieret

Om jobbet

Arbejdet består blandt andet i at guide kvinder og børn og at arbejde i det levede liv på centret. Arbejdet indeholder en del praktiske opgaver og praktisk ansvar, da du vil være vagt- og rammebærende i mange af dine vagter. Du vil komme til at yde rådgivning, støtte og vejledning til vores familier samt indgå i aktiviteter med mor og barn/børn.

Stillingen er på 37 timer om ugen. Arbejdstiden ligger inden for centrets bemandede timer, hvilket er hverdage fra klokken 8-22 i morgen-, mellem- eller aftenvagt og i weekender samt på helligdage, hvor vi arbejder i vagter fra klokken 10-20. Stillingerne indebærer arbejde hver fjerde weekend.

Vi tilbyder

Du vil blive en del af en spændende og afvekslende hverdag, hvor der er stor åbenhed over for medarbejdernes idéer og faglige input. Vi har fokus på at skabe et tværfagligt arbejdsmiljø med høj faglighed, etik og personlig udvikling.

Vi er en arbejdsplads, hvor vi yder omsorg for indskrevne kvinder og børn såvel som for hinanden.

Om dig

Vi lægger vægt på, at du:

  • er uddannet socialpædagog, gerne med efteruddannelse og erfaring med arbejde på døgninstitution
  • har erfaring inden for området; familier ramt af vold og æresrelaterede konflikter
  • har gode interkulturelle kompetencer
  • vil have et særligt fokus på centrets børn
  • er psykisk robust og kan rumme at arbejde i et komplekst felt med sårbare voksne og børn
  • besidder en høj grad af selvstændighed i forhold til planlægning af egne pædagogiske opgaver samt en grad af fleksibilitet, da virkeligheden ændrer sig med det levede liv på centret

Løn- og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesvilkår svarende til gældende overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2024 eller snarest muligt derefter.

Ansøgning

Ansøgninger og spørgsmål til stillingen kan sendes til kc_ansoegning@hotmail.com senest den 16. februar 2024. Samtaler afholdes i uge 9 2024.

Du kan læse mere om krisecentret på: https://krisecenterrosenly.dk/