Vikar og weekendvagt til Specialkrisecenter Rosenly

Leder du efter en arbejdsplads, hvor du kan gøre en forskel for særligt sårbare kvinder i krise?

Del jobopslag Link kopieret

Vores krisecenter er målrettet kvinder i æresrelaterede konflikter med og uden børn. Vi er et beskyttet krisecenter med hemmelig adresse i Storkøbenhavn, og vi har plads til 19 kvinder fordelt på tre afdelinger og tre udslusningsboliger. Personalegruppen er sammensat af socialpædagoger, socialrådgivere og sundhedsfagligt personale, og vi arbejder i tværfaglige teams om hver kvinde.

Om jobbet

Vi søger en vikar til alle afdelinger samt en fast weekendvagt til vores afdeling for voldsramte kvinder med eller uden børn. Arbejdet består blandt andet i at yde støtte, hjælp og omsorg for kvinderne og at arbejde i det levede liv på centret. Arbejdet indeholder en del praktiske opgaver og praktisk ansvar, da du vil være vagt- og rammebærende i mange af dine vagter.

Vikarvagter vil være ad hoc og i alle døgnets timer. Stillingen som weekendvagt indebærer arbejde hver fjerde weekend: fredag kl. 15-22, lørdag og søndag kl. 10-20.

Vi tilbyder

Du vil blive en del af en spændende og afvekslende arbejdsplads, hvor der er stor åbenhed over for medarbejdernes idéer og faglige input. Vi har fokus på at skabe et tværfagligt arbejdsmiljø med høj faglighed, etik og personlig udvikling.
Vi er en arbejdsplads, hvor vi yder omsorg for såvel indskrevne kvinder som for hinanden.

Om dig

Vi lægger vægt på, at du:

  • er uddannet socialpædagog, socialrådgiver, SSA eller under uddannelse.
  • gerne har erfaring inden for området; kvinder ramt af vold og æresrelaterede konflikter samt gerne fra socialpsykiatrien
  • har gode interkulturelle kompetencer
  • er psykisk robust og kan rumme at arbejde i et komplekst felt med sårbare kvinder
  • besidder en høj grad af selvstændighed i forhold til planlægning af egne pædagogiske opgaver samt en grad af fleksibilitet, da virkeligheden ændrer sig med det levede liv på centret

Løn- og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesvilkår svarende til gældende overenskomst for personale ved døgninstitutioner mv.

Stillingerne ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning og CV samt evt. spørgsmål til stillingen kan sendes til kc_ansoegning@hotmail.com. Samtaler afholdes løbende.

Du kan læse mere om krisecentret og de forskellige afdelinger:
krisecenterrosenly.dk