Krisecenter for kvinder

Spædbarnsterapi – bearbejdning af traumer hos de helt små

De kvinder, der kommer på specialkrisecenter Rosenly er svært traumatiserede efter at have været udsat for trusler, vold og seksuelle overgreb – og det samme gælder ofte deres børn. Det stiller krav til fagligheden på krisecentret, hvor man har sat ekstra fokus på at udvikle kompetencer inden for spædbarnsterapi.

Del nyhed Link kopieret

Rosenly er Danmarks eneste krisecenter med speciale i æresrelaterede konflikter. En stor del af de kvinder, der kommer til krisecentret, har ofte børn med, som også er skadede på sjæl og krop. Enten på grund af de overgreb, de har været vidne til, eller som følge af den vold, de selv har været udsat for. Selv helt små børn kan have oplevelser med i bagagen, som vil påvirke deres mentale helbred og udvikling, hvis der ikke bliver taget hånd om deres traumer.

Kvindekrisecentrets fagpersonale har større og større fokus på denne særlige problematik.

“Selvom vi altid har haft øje for børnene, har jeg måttet erkende, at problemet er voksende. Derfor er vi nødt til at tilegne os nye kompetencer – blandt andet inden for spædbarnsterapi,” fortæller krisecentrets leder, som af hensyn til sikkerheden ikke fremstår med navn.

Det er baggrunden for, at man har valgt at videreuddanne personalet i spædbarnsterapi – en blid form for terapi, der ikke stiller krav til barnet, men hjælper det til at føle sig set, hørt og mødt.  

At få sat ’ord’ på

Spædbarnsterapi handler om at sætte ord på et traume, som barnet har oplevet, ofte før barnet fik sprog. Teorien er, at alt usagt binder energi. Hvis barnet ikke får sat ‘ord’ på oplevelserne og erfaringerne, bliver barnet fastholdt i symptomerne. Små børn kan godt forstå, når man taler til deres følelser. Og selvom barnet ikke endnu har et aktivt, verbalt sprog, forstår det den samlede kommunikation, ordene, stemmelejet, gestus og mimik.

“Mange af de børn, vi får ind på kvindekrisecentret, har både relationelle og episodiske traumer, og de er derfor særligt følsomme over for uro, uforudsigelighed og alt, hvad de ikke kender eller genkender. Nu oplever vi, at spædbarnsterapien giver os et vigtigt fagligt supplement, der både hjælper de helt små børn og deres mødre med at falde til hos os og til at komme videre.”

I spædbarnsterapi er en blid form for terapi, fordi den ikke stiller krav til barnet. Den voksne hjælper med at sætte ord på de traumatiske oplevelser. Traumet bliver anerkendt som en del af barnets liv og sammenhængende livshistorie.

“Når vi sætter ord på det, som har været svært i det lille barns livshistorie, sker det på en autentisk, respektfuld og omsorgsfuld måde ud fra barnets perspektiv. Barnet får mulighed for at gennemleve hændelsen og bearbejde sorgen, så der ikke længere bindes energi til traumet. Det skaber ro hos barnet,” forklarer krisecentrets leder.

Spædbarnsterapien er inspireret af fransk psykoanalyse og videreført i dansk praksis af Inger Thormann og Inger Poulsen. Læs mere om metoden her.