Til dig, der er fagperson

Til dig, der er fagperson

Er du fagperson, og har du brug for at hjælpe en kvinde, der for eksempel bliver udsat for fysisk eller psykisk vold, negativ social kontrol eller er i risiko for tvunget udlandsophold eller ægteskab? Er du i tvivl, om der er tale om vold? Så er du velkommen til at kontakte os for vejledning og faglig sparring.

Rosenly er et specialkrisecenter for voldsudsatte kvinder i æresrelaterede konflikter, og siden 2015 har vi hjulpet netop denne særlige gruppe af kvinder med at bryde ud af voldelige relationer.

Æresrelaterede konflikter opstår typisk, når et familiemedlem overtræder gældende traditioner eller regler for, hvad der anses som god opførsel i den nære familie og/eller i netværket. Det er forskelligt, hvad den enkelte familie oplever som æreskrænkende opførsel, men fælles er, at vold og kontrol kan indgå som en måde at regulere den udsattes adfærd.