Et specialiseret krisecenter

Et specialiseret krisecenter

På Specialkrisecenter Rosenly tager vi imod kvinder både med og uden børn, som har været udsat for vold og æresrelaterede konflikter.

Rosenly er et specialiseret krisecenter for kvinder, der bliver udsat for æresrelateret vold. Under opholdet på krisecentret giver vi kvinderne og deres børn specialiseret hjælp og støtte. Alt sammen med henblik på at hjælpe dem til et trygt og selvstændigt liv uden vold.

Vi tilbyder blandt andet:

  • Særligt fokus på sikkerhed det indebærer blandt andet hemmelig, beskyttet adresse i hovedstadsområdet
  • Socialfagligt og pædagogisk personale med specialiseret viden inden for æresrelaterede konflikter og et interkulturelt fokus
  • Psykologsamtaler jf. §109. Vores psykologer har særlig viden om æresrelateret vold
  • Psykomotorisk behandling af fysiske traumereaktioner
  • Viden om og støtte til at søge ændring i kvindernes opholdsgrundlag, såfremt kvinden har opholdstilladelse som familiesammenført til en ægtefælle
  • Udslusningsboliger til kvinder, som er nået så langt i deres forløb, at de kan profitere af mere selvstændige rammer, men ikke er klar til at flytte i egen bolig.
  • Efterværn til kvinderne og deres børn, da tiden efter et krisecenterophold kan være særligt sårbar

Vi samarbejder tæt med det lokale politi og har aftaler med lokale lægeklinikker, skoler og daginstitutioner. Herudover byder vi ind med voldsfaglig og æresrelateret viden i forhold til kvindernes sager hos forskellige instanser, for eksempel ved Familieretshuset, ved §50 undersøgelser m.v.

Specialkrisecenter Rosenly har desuden en afdeling for voldsudsatte kvinder med en psykiatrisk diagnose, da denne gruppe af kvinder har brug for mere fagspecifikt, sundhedsfagligt personale. Det tilbud kan du læse mere om her.

Vi modtager ikke kvinder med et aktivt misbrug på krisecentret, men vi hjælper gerne disse kvinder til et andet tilbud, såfremt det er muligt.