Særligt til kvinder med psykiatriske diagnoser

Særligt til kvinder med psykiatriske diagnoser

Gennem en årrække har Specialkrisecenter Rosenly oplevet et stigende behov for at kunne hjælpe voldsramte kvinder med komplekse, psykiske lidelser. Derfor åbnede krisecentret i 2022 en ny afdeling specifikt til kvinder i æresrelaterede konflikter, som har psykiatriske diagnoser.

Specialkrisecenter Rosenly har en afdeling med fire pladser til voldsudsatte kvinder i æresrelaterede konflikter, der samtidig har psykiatriske diagnoser.

På denne særafdeling er der personale døgnet rundt, og vores team består af pædagoger, socialrådgivere og sundhedsfagligt personale.

Kvinden skal være udredt eller under udredning for at kunne tilbydes en plads, og vi medindskriver ikke børn på denne afdeling.

Hvis du har brug for yderligere sparring eller information om vores tilbud til voldsramte kvinder med psykiatriske diagnoser, står vi til rådighed på telefon 29 61 33 46.