Formål med opholdet

Formål med opholdet

At føle tryghed, sikkerhed og omsorg er afgørende for at få mod på livet igen efter en tid med vold og frygt. På krisecentret oplever de voldsudsatte kvinder og deres børn netop det.

Formålet med et ophold på Specialkrisecenter Rosenly er at give de voldsudsatte kvinder redskaberne til at blive selvstændige og genvinde et trygt og uafhængigt liv uden vold.

I den første akutte fase tilbyder vi først og fremmest kvinderne og deres børn krise- og psykologhjælp. Sammen bearbejder vi den vold, de har oplevet og effekterne af den, og vores fokus er at støtte kvinderne i at reorganisere tilværelsen.

På krisecentret giver vi kvinderne og deres børn den stabilitet og omsorg, som de har behov for. Vores hensigt er at skabe et trygt, støttende og stabilt miljø, hvor der er rum til, at kvinderne kan udvikle sig personligt og forbedre deres sociale situation.

Vi hjælper naturligvis kvinderne med alt, hvad de har brug for på deres vej mod et uafhængigt liv uden vold. Det gælder for eksempel skilsmisse, forældremyndighed, opholdstilladelse, bolig, job, uddannelse, integration, netværk og så videre.