Hvad er vold?

Hvad er vold?

Mange voldsramte kvinder er ikke altid sikre på, om de rent faktisk bliver udsat for vold. Vold kan nemlig have flere udtryksformer, og nogle gange kan det være svært at indse eller genkende, om man selv er udsat for vold. 

På Specialkrisecenter Rosenly definerer vi vold som:

Enhver handling rettet mod en anden person, der gennem handlingen skader, smerter, skræmmer eller krænker og får personen til at gøre noget mod sin vilje, eller stoppe med at gøre noget, som personen gerne vil.

Det vil sige, at vold ikke kun er det at blive slået – der findes mange andre former for vold. Vold kan således se ud på mange måder, og der kan være overlap mellem flere voldsformer.

De forskellige voldsformer

Fysisk vold er for eksempel slag, spark, rusk, skub eller slag med genstande.

Psykisk vold er gentagende og vedvarende adfærd, der nedværdiger, ydmyger og isolerer dig.

Seksuel vold er for eksempel voldtægt, uønsket berøring og seksuelt grænseoverskridende behandling.

Økonomisk vold er, når du ikke har ret til at styre din egen økonomi og for eksempel ikke har adgang til din bankkonto eller bliver tvunget til at optage gæld.

Materiel vold er for eksempel ødelæggelse af dine personlige ejendele eller tøj eller tilbageholdelse af ejendele.

Negativ social kontrol er en begrænsning af din frihed og dine valg og handlinger, så det går ud over muligheden for at leve dit eget liv og udvikle dig personligt – det kan være overvågning og kontrol med valg af venner og samvær med andre, kontrol med påklædning, ikke at måtte deltage i arrangementer uden for hjemmet eller selv at vælge din ægtefælle. Kontrollen kan opretholdes ved brug af andre voldsformer.

Stalking kan være forfølgelse eller overvågning, gentagende uønskede kontaktforsøg via for eksempel sms, opkald eller beskeder på sociale medier.

Digital vold er for eksempel trusler via sociale medier, hacking af sociale medier, e-mailkonto eller lignende, så andre får adgang til dine personlige oplysninger. Det er også overvågning af kontakt med andre enten via beskeder eller opkald.

Alle former for vold kan ske i affekt eller være en bevidst handling, som bliver udøvet mod dig.

Hvad er en æresrelateret konflikt?

En æresrelateret konflikt opstår ofte, når et familiemedlem overtræder gældende traditioner eller regler for, hvad der anses for god opførsel i den nære familie og/eller i netværket. Det kan være forskelligt, hvad der opleves som æreskrænkende adfærd for den enkelte familie, men fælles er, at vold og kontrol kan indgå som en måde at regulere på den udsattes adfærd.

Æresrelateret vold og konflikter adskiller sig blandt andet fra andre typer af vold ved at være:

  • Planlagt
  • Kollektivt organiseret
  • Til dels accepteret af familien

Der er ofte tale om en bred vifte af konflikter og problemstillinger knyttet til familiens ære. Denne type overgreb kan også involvere for eksempel en bror, far, svigermor og/eller familiemedlemmer og bekendte fra oprindelseslandet.