Hvem kan få hjælp?

Hvem kan få hjælp?

På Specialkrisecenter Rosenly modtager vi voldsudsatte kvinder, med eller uden børn, som er i risiko for tvangsægteskab, æresrelateret vold og overgreb.

Specialkrisecenter Rosenly er et krisecenter for voldsudsatte kvinder i æresrelaterede konflikter. Vi modtager kvinder over 18 år fra hele landet – med eller uden børn såvel som gravide.

Vi har plads til i alt 19 kvinder fordelt på tre afdelinger og tre udslusningsboliger. Fire af vores pladser er målrettet kvinder, som også har en psykiatrisk diagnose. På afdelingen for kvinder med psykiatriske diagnoser medindskriver vi ikke børn.

Vi modtager ikke kvinder med et aktivt misbrug på krisecentret, men vi hjælper gerne disse kvinder til et andet relevant tilbud, hvis muligt.

På Specialkrisecenter Rosenly anerkender vi alle former for vold. Hvis du er i tvivl om, hvad vold er, og om du bliver udsat for vold, kan du læse mere her.